Thông báo về việc thay đổi lịch thi TestDaF T104 và TestAS 038

Các bạn thí sinh thân mến,

Sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh covid 19 ở Đức và ở nhiều quốc gia đối tác của chúng tôi đã gây ra những hạn chế đáng kể cho cuộc sống hàng ngày và công việc của chúng tôi. 
G.a.s.t. cũng như Viện TestDaF nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ các đồng nghiệp ở trung tâm khảo thí của chúng tôi và những thí sinh tham gia, hay có thể tiếp tục đóng góp vào việc đó.

Chính vì lý do này, chúng tôi đã quyết định hoãn kỳ thi:
- TestDaF (T104) từ ngày 22 tháng 4 năm 2020 chuyển sang ngày 3 tháng 6 năm 2020.
Và kỳ thi: 
- TestAS (TestAS038) của g.a.s.t. cũng hoãn từ ngày 25 tháng 4 năm 2020 chuyển sang ngày 6 tháng 6 năm 2020.

Tất cả những người tham gia đã đăng ký trước đó sẽ được đăng ký lại và thông báo về việc này. Thời hạn đăng ký cho hai kỳ thi này được kéo dài lần lượt đến ngày 30.04.2020 đối với TestDaF và đến 04.05.2020 đối với TestAS. Trong thời gian này, những người tham gia có thể tiếp tục đăng ký hoặc hủy đăng ký.
 
Ngoài ra, sẽ có một lịch thi TestDaF bổ sung vào những tháng mùa hè năm 2020, chúng tôi sẽ thông báo cho các bạn một cách kịp thời.
 
Chúng tôi rất hy vọng vì chính lợi ích của các bạn, 
Cảm ơn các bạn đã thông cảm và ủng hộ!

Trân trọng