Triển lãm "Tài nguyên và Nước – Bảo vệ môi trường là tương lai"

Trung tâm Việt Đức: 14/11/2016 – 05/12/2016, mở cửa hàng ngày từ 8h00-17h00 (Đóng cửa vào ngày 18/11/2016)

Mở cửa miễn phí

Chúng tôi giúp các em học sinh Việt Nam nhận thức về các vấn đề môi trường trên đất nước mình và tìm hiểu các cách làm để bảo vệ môi trường. Các hình ảnh, tranh vẽ và các câu truyện của các em sẽ đưa ra một cái nhìn sâu sắc về vấn đề này.

Trung tâm Việt Đức cùng Viện độc lập về các vấn đề môi trường (UfU) giới thiệu triển lãm gồm các tác phẩm sáng tạo đạt giải trong cuộc thi về bảo vệ môi trường dành cho học sinh. Nhân năm quốc tế về tài nguyên 2015, Bộ Môi trường, Bảo vệ thiên nhiên, Xây dựng và An toàn hạt nhân CHLB Đức (BMUB) đã hỗ trợ tổ chức cuộc thi sáng tạo về các vấn đề môi trường với sự tham gia của hơn 300 em học sinh lớp 7, 8 và lớp 9 đến từ Nam Định. Tại cuộc thi, các tác phẩm nhiếp ảnh, hội họa và các câu chuyện do chính các em sáng tác mang đến những góc nhìn thú vị, cho thấy cách thế hệ trẻ nhìn nhận về môi trường và các cách làm để bảo vệ môi trường.

Các tác phẩm sử dụng các chất liệu và kỹ thuật gần gũi với thiên nhiên và được dàn dựng thông qua nhà thiết kế ảnh Marco Nguyen Thanh và nhà sư phạm văn hóa, truyền thông, Debora Schroth.

Viện độc lập về các vấn đề môi trường (UfU) thành lập năm 1990 là một Viện khoa học và là tổ chức dân sự chuyên tổ chức các dự án, các hoạt động và mạng lưới khoa học trong và ngoài nước trên các lĩnh vực chuyên môn về bảo vệ khí hậu, giáo dục môi trường, luật môi trường, sự tham gia cũng như quản lý tài nguyên và truyền thông môi trường. UfU hoạt động tại Việt Nam từ năm 1998. Từ năm 2004 UfU thực hiện chủ yếu các dự án trong lĩnh vực bảo tồn đất.