Thông báo mời tham dự các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác Việt Đức

Thông báo mời tham dự các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác Việt Đức

 

Nhằm tăng cường hợp tác về khoa học công nghệ và trao đổi văn hóa Việt Đức, Văn phòng Đại diện DAAD Hà Nội và Trung tâm Việt-Đức, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, phối hợp tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác khoa học công nghệ và văn hóa.

Một chương trình văn hóa và khoa học hấp dẫn đang chờ đón quý vị với sự hiện diện của các cán bộ khoa học đến từ trường ĐHBK Hà Nội và các đơn vị nghiên cứu khoa học khác tại Việt Nam cũng như các nhà khoa học khách mời đến từ Đức và các giảng viên đặc trách của DAAD.

Qua đây, chúng ta sẽ có cái nhìn tổng quát về các lĩnh vực nghiễn cứu khác nhau cũng các vấn đề khoa học thời sự: Từ vấn đề xử lý nước thải đến các chủ đề giao tiếp đa văn hóa giữa hai nước Đức và Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi kính mời quý vị tham dự giờ học thử tiếng Đức và tham gia hội thảo về học tập và nghiên cứu tại Đức.

Thông tin chi tiết xem chương trình tại đây

Thời gian:  từ 14h00 đến 17h40 ngày 5/6/2015

Địa điểm: Trung tâm Việt-Đức, Trường ĐHBK Hà Nội, 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội

Kính mời quý vị quan tâm tới dự.

 


Ankündigung und Einladung zum „Tag der offenen VDZ-Tür“ 

 

Das Vietnamesisch-Deutsche Zentrum (VDZ), Hanoi University of Science and Technology (HUST), und die DAAD-Außenstelle Hanoi veranstalten im Rahmen der wissenschaftlich-technologischen und kulturellen Zusammenarbeit einen „Tag der offenen Tür“.

Geboten wird ein interessantes wissenschaftliches und kulturelles Programm, an dem zahlreiche renommierte Wissenschaftler der HUST und anderer vietnamesischer Wissenschaftseinrichtungen sowie deutsche Gastwissenschaftler und DAAD-Lektoren mitwirken.

Interessierte Studierende, Wissenschaftler und Zuhörer haben die Möglichkeit, einen Einblick in verschiedenste Forschungsgebiete und aktuellste wissenschaftliche Fragestellungen zu erhalten: 

Von moderner Abwasserbehandlung bis zu Fragen der Interkulturellen Kommunikation zwischen Deutschland und Vietnam. Auch „Schnupperstunden“ in der deutschen Sprache und Informationen zum Studium in Deutschland werden angeboten.

 

Zeit: am 5. Juni 2015, von 14h00 bis 17h40

Ort: VDZ, Hanoi University of Science and Technology, 1 Dai Co Viet, Hanoi

Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns auf Ihren Besuch.

Anlage: Programm

 

 

Bà Anke Stahl/Frau Anke Stahl

Trưởng Đại diện DAAD Hà Nội

Leiterin DAAD Hanoi

PGS.TS Nguyễn Văn Đức/Prof.Dr. Nguyen Van Duc

Giám đốc Trung tâm Việt-Đức

Director des VDZ