Hội thảo – Thông cáo báo chí – Giám sát tràn dầu

Thông báo về Hội thảo:
“Công nghệ giám sát biển và giám sát tràn dầu”

Công ty CP Aerodata (http://www.aerodata.de/), CHLB Đức và Trung tâm Việt-Đức, trường ĐHBK Hà Nội đồng phối hợp tổ chức hội thảo: “Công nghệ giám sát biển và giám sát tràn dầu”.

Hội thảo dự kiến diễn ra từ 08:00 đến 12:30, ngày 09/12/2014 tại Phòng 205, tầng 2, Trung tâm Việt - Đức, Trường ĐHBK Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội với chương trình dự kiến như sau:

Time

Topic

8:00-8:15

Registration

8:15-8:30

Welcome Speech

8:30-9:30

Presentation on Coastal surveillance

9:30-9:45

Q&A

9:45-10:15

Tea-Break

10:15-11:15

Presentation on Oil spill

11:15-11:30

Q&A

11:30-12:30

Round-table discussion

 

 

Kính mời các cán bộ và sinh viên trong trường tới tham dự.

-------------------------------------------------------------------------------------

Đăng ký tham dự hội thảo trước 16h00, thứ Hai, ngày 08 tháng 12 năm 2014, liên hệ chị Nguyễn Phương Nhung,  Email: vdz@hust.edu.vn    ĐT: (04)38682118-0