Hội thảo giới thiệu Chương trình Trao đổi cán bộ khoa học song phương giữa Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức và Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (WAP)

Trong khuôn khổ triển khai Chương trình Trao đổi cán bộ khoa học song phương giữa Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) và Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (WAP) ký ngày 5 tháng 6 năm 2015, Văn phòng DAAD tại Hà Nội phối hợp với Trung tâm Việt-Đức tổ chức hôi thảo giới thiệu chương trình cho năm 2017 tới các cán bộ của Trường ĐHBK Hà Nội.

Thời gian: Từ 15h00- 16h00, Thứ Hai, ngày 05/9/2016

Địa điểm: Hội trường tầng 1, Trung tâm Việt-Đức, Trường ĐHBK Hà Nội

Tải thông báo chi tiết về chương trình:

Guidelines about WAP
Financial Statement
Call for WAP

Xin kính mời các thầy cô quan tâm tới tham dự.