Tổng kết Chương trình Trao đổi Cán bộ giữa Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức Đợt 1/2016

                        

Đợt 1/2016 của Chương trình đã nhận được 4 đơn ứng tuyển. Hội đồng xét tuyển đã tuyển chọn 02 cán bộ của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tham gia chương trình là các cán bộ thuộc Viện Cơ khí (Đi nghiên cứu trao đổi tại Trường ĐH Ứng dụng Aachen, CHLB Đức) và cán bộ thuộc Viện Kỹ thuật Hóa học (Đi nghiên cứu trao đổi tại Trường Đại học Rostock, CHLB Đức). 

Xin chúc mừng các thầy, cô đã trúng tuyển và chúc các thầy, cô sẽ có chuyến nghiên cứu, trao đổi học thuật tại Đức thành công!