Hội thảo "Từ ý tưởng tới khởi nghiệp: Phương pháp, kỹ thuật, công cụ và khuôn khổ”

Ngày 25/3/2016 tại Trung tâm Việt-Đức đã có buổi thuyết trình của GS. Harald Wehnes đến từ Trường ĐH Wuerzburg, CHLB Đức, với chủ đề: “Từ ý tưởng tới khởi nghiệp: Phương pháp, kỹ thuật, công cụ và khuôn khổ” (From Idea to Startup: Methods, Techniques, Tools and Frameworks).

Nội dung của buổi thuyết trình tập trung vào các vấn đề như: phân tích lợi ích chi phí của việc đánh giá các ý tưởng tốt nhất, quản lý dự án, các công cụ tư duy…