Chương trình trao đổi cán bộ giữa ĐHBK Hà Nội và các trường ĐH, Viện nghiên cứu của CHLB Đức năm 2020

Nhằm thực hiện chương trình trao đổi cán bộ khoa học được ký kết giữa Trường ĐHBK Hà Nội và Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức (DAAD), Trung tâm Việt - Đức (Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật) và Văn phòng DAAD tại Hà Nội xin giới thiệu và thông báo về kế hoạch thực hiện chương trình cho năm 2020 như sau:

  1. Mục đích chương trình: Trao đổi cán bộ và tìm kiếm các cơ hội hợp tác chung về nghiên cứu và đào tạo.
  2. Đối tượng tham gia: Cán bộ Trường ĐHBK Hà Nội với học vị Tiến sỹ
  3. Thời gian trao đổi: từ 2 tuần đến 3 tháng
  4. Thời hạn nộp hồ sơ:  31/10/2019 thực hiện trong năm 2020
  5. Thông tin chi tiết
  • Giới thiệu về chương trình trao đổi cán bộ DAAD/HUST mời xem TẠI ĐÂY 
  • Hướng dẫn nộp hồ sơ mời xem TẠI ĐÂY
  • Mẫu thư đảm bảo về tài chính cho các chi phí nằm ngoài khuôn khổ tài trợ của DAAD mời xem TẠI ĐÂY

  6. Thông tin liên hệ: