Thông báo chống dịch covid-19

Thông báo kế hoạch khảo thí, tuyển sinh, đào tạo tháng 6/2021 (do ảnh hưởng của Covid-19)

04/06/2021

Thông báo kế hoạch khảo thí, tuyển sinh, đào tạo tháng 6/2021 (do ảnh hưởng của Covid-19)

Chi tiết

Hướng dẫn cài 'khẩu trang điện tử' Bluezone - ứng dụng cảnh báo Covid-19

05/08/2020

Hướng dẫn cài 'khẩu trang điện tử' Bluezone - ứng dụng cảnh báo Covid-19

Chi tiết

[Khẩn] Thông báo chống dịch chuẩn bị cho kỳ học hè

29/07/2020

[Khẩn] Thông báo chống dịch chuẩn bị cho kỳ học hè

Chi tiết