Lịch thi TestDaF năm 2020

  Lịch thi và thời hạn đăng ký TestDaF năm 2020 

Các lớp chuẩn bị và ôn luyện để dự thi TestDaF:

  • Tự học
  • Tham gia các khóa học ôn luyện TestDaF trực tuyến: www.deutsch-uni.com
  • Tài liệu tham khảo: www.godaf.de
  • Đăng ký ôn luyện tại các Trung tâm tổ chức thi hoặc viện Goehte

 

Chứng chỉ:  - Chứng chỉ TestDaF được tất cả các trường Đại học Đức công nhận

  • Được xin cấp lại chứng chỉ, lệ phí: 20, -Euro

 

Lệ phí dự thi TestDaF:  100, - Euro/ 1 lần thi

 

Kết quả thi TestDaF:

 

Sau khi thi khoảng 6 tuần sẽ được viện TestDaF thông báo kết quả qua tài khoản online của thí sihn và giấy chứng nhận sẽ được nhận tại Trung tâm tổ chức thi sau 7 tuần.