Digitaler TestDaF 2020 - Kì thi TestDaF kĩ thuật số 2020

#DigitalerTestDaF #VDZCLAHUST
 

TestDaF kỹ thuật số là một bài kiểm tra tiếng Đức do Viện TestDaF phát triển, được thực hiện trực tuyến trên máy tính ở trung tâm khảo thí - Trung Tâm Việt Đức - Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Kì thi hướng đến những người học tiếng Đức nâng cao, những người muốn chứng minh kỹ năng ngôn ngữ ở cấp độ B2 - C1.
Các trường đại học Đức chấp nhận một chứng chỉ TestDaF kỹ thuật số với kết quả tương ứng là bằng chứng về tiếng Đức đủ khả năng để học bằng tiếng Đức. Ngoài ra, nhiều tổ chức quốc tế cũng công nhận TestDaF kỹ thuật số.
🔗 link xem thêm:
https://www.testdaf.de/de/teilnehmende/der-digitale-testdaf/aufbau-des-digitalen-testdaf/
-----

Hãy đăng ký ngay cho mình một kì thi TestDaF kĩ thuật số tại Trung Tâm Việt Đức - ĐHBK Hà nội vào ngày thi gần nhất:
22/10/2020.
🔗 Link đăng ký: đến hết ngày 14/10/2020
https://bit.ly/34Gh45s

Bild könnte enthalten: Text „TestDaF Test Deutsch als Fremdsprache Hạn đăng kí kì thi TestDaF kí thuật so tai VDZ- ÐHBK Hà nội đén hết ngày: 14/10/2020 Warenkorb Anmeldung Ihre Daten Übersicht TestDaF digital Prüfungsdatum 22 0.2020 Zahlung Bestätigung Testzentrum Vietnamesisch Deutsches Zentrum Hanoi Preis 100,00€“