Thông báo hội thảo ComNavi 2015

Năm 2007, Hội thảo đầu tiên về Thông tin và Định vị trên biển (ComNavi 2007) đã được tổ chức bởi Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam. Từ đó đến nay, Hội thảo lần lượt tổ chức năm 2009 tại Hải Phòng;  năm 2011 tại Đà Nẵng, và 2014 tại Hà Nội. Hội thảo đã thu hút được đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia.

Năm 2015, với mục đích tiếp tục kêu gọi các hoạt động nghiên cứu khoa học về biển đảo, đặc biệt là lĩnh vực thông tin và định vị ứng dụng cho phát triển kinh tế biển, giảm thiểu thiên tai, Trường ĐHBK Hà Nội tổ chức Hội thảo Thông tin và Định vị trên biển lần thứ 5 (ComNavi 2015) tại Hà Nội.

Ban tổ chức trân trọng kính mời các nhà khoa học trong và ngoài nước, các đơn vị, tổ chức NCKH ở các ngành khác nhau gửi bài tham luận tới hội thảo ở các lĩnh vực sau (hoặc các lĩnh vực khác có liên quan):

 • Các hệ thống thông tin và định vị ven biển: Hệ thống HF, VHF, vệ tinh, vi ba.
 • Mạng thông tin dưới nước.
 • Hệ thống Radar cho cảnh báo thời tiết.
 • Các phương pháp cảm ứng và đo đạc thông tin trên biển.
 • Các công nghệ và phương pháp định vị tiên tiến
 • Tìm kiếm và cứu hộ trên biển.
 • Địa chấn và hải dương học
 • Các hiện tượng bất thường của tự nhiên - sự hình thành và các biện pháp cảnh báo ở Việt Nam
 • Ứng dụng của năng lượng sức gió và mặt trời cho mạng thông tin ven biển.
 • Công nghệ viễn thám.

Các bản tham luận có thể được viết bằng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh và sẽ được xuất bản trong kỷ yếu của hội nghị do Nhà xuất bản Bách Khoa ấn hành. Các bản tham luận có chất lượng cao sẽ được chọn lọc để đăng tải trong trong một số đặc biệt của chuyên san Tạp chí Bưu chính viễn thông, Công nghệ thông tin và. Số trang của bản thảo không hạn chế. Ban tổ chức khuyến khích tác giả viết bản thảo có nội dung từ 5 đến 15 trang sử dụng đúng mẫu sẵn có của hội thảo.

Các thông tin quan trọng:

Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hợp tác Khoa học Kỹ thuật Việt Đức, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

 • Thời gian: ngày 28 tháng 11 năm 2015
 • Thời hạn nộp tham luận: 15 tháng 11 năm 2015 [đã hết hạn]
 • Mẫu bản thảo: [tải về]
 • Gửi tham luận tới hội thảo:  vdz@hust.edu.vn
 • Thông tin chi tiết xin liên hệ Ban tổ chức tại địa chỉ email: vdz@hust.edu.vn

>> Các tiểu ban

>> Tải chương trình dự kiến

>> Đăng ký tham dự