Lĩnh vực hoạt động

Nhiệm vụ chính của Trung tâm Việt-Đức là hỗ trợ, giúp đỡ và thực hiện việc trao đổi, hợp tác song phương trong Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học. Trung tâm là địa điểm gặp gỡ, là nơi tổ chức các diễn đàn trao đổi thông tin giữa các nhà khoa học, các chuyên gia, sinh viên và cựu sinh viên hai nước Việt Nam-CHLB Đức trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, kinh tế và văn hoá.

Sau 14 năm thành lập Trung tâm Việt-Đức được đánh giá là một Trung tâm hoạt động có hiệu quả của Đại học Bách khoa Hà Nội, với các hoạt động đa dạng sau đây:

 

Trung tâm Việt-Đức là nơi thường xuyên tổ chức các hội thảo trong nước và quốc tế về khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, hội thảo về đào tạo trong khuôn khổ hợp tác Việt-Đức

 

Tổ chức nhiều sự kiện văn hóa như: Lễ hội Đức, lễ hội Karnaval, Cuộc thi hát tiếng Đức

 

Là địa điểm đào tạo tiếng Đức có lâu năm, uy tín và là đơn vị được viện TestDaF, CHLB Đức ủy quyền tổ chức hai kỳ thi lấy chứng chỉ tiếng Đức là TestAS và TestDaF

 

Là nơi thường xuyên gặp gỡ giao lưu, trao đổi về ngôn ngữ, văn hóa và chuyên môn của các cựu lưu học sinh CHLB Đức

 

Là nơi gặp gỡ của học sinh, sinh viên và những người yêu mến ngôn ngữ, văn hóa Đức thông qua Câu lạc bộ tiếng Đức được tổ chức hai tuần một lần.