Liên hệ

 

TRUNG TÂM HỢP TÁC KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT-ĐỨC

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Email: vdz@hust.edu.vn

ĐT: (84.24) 38682179

Fax: (84.24) 38682118

THÔNG TIN LIÊN HỆ