Thông báo về lịch học mới

Kể từ tháng 01 năm 2016, Phòng tiếng Đức mở rộng thêm lịch học tiếng Đức đối với tất cả các trình độ như sau:

Các lớp bình thường

  • Thời gian: 03 buổi/tuần, thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7; từ 18:00 – 20:30
  • Thời lượng: 85 tiết trong 8 tuần
  • Số lượng học viên: 15-20 người/ lớp

Các lớp cấp tốc

  • Thời gian: 05 buổi/tuần, từ thứ 2 đến thứ 6, từ 18:00 – 20:30
  • Thời lượng: 90 tiết trong 5 tuần
  • Số lượng học viên: 15-20 người/lớp

Các học viên có nhu cầu học đến đăng ký trực tiếp và nộp Học phí tại Phòng 203, tầng 2, Phòng tiếng Đức, Trung tâm Việt-Đức.

Lớp học sẽ được khai giảng ngay khi có đủ số lượng học viên đăng ký.