Lịch khai giảng từ 28.5. đến 28.7.2018

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC
Lớp buổi tối từ 28.05.2018 – 28.07.2018 và liên tục tiếp theo

1. Trình độ

A1.1 (mới) – Khai giảng 2 tuần/lần

Giáo trình:

Tangram aktuell 1 – Lektion 1 - 4

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiêt ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  28.05. – 28.07.2018 - 03 buổi/tuần  Thứ 2,4,6  

8 tuần, giờ học: 18:00 – 20:30 giờ

 

Học Phí: 3.000.000 vnd Sách 150.000 vnd

Số lượng học viên:

20 người/lớp

 

Thời hạn thu Học Phí: Từ  08.05.2018

2. Trình độ:

A1.2  (A1.1 chuyển lên)

Giáo trình:

Tangram aktuell 1 – Lektion 5 - 8

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  28.05. – 28.07.2018 - 03 buổi/tuần Thứ 2,4,6

8 tuần, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

 

Học Phí:  3.000.000 vnd Sách 150.000 vnd

Số lượng học viên:

20 người/lớp

 

Thời hạn thu Học Phí: Từ  07.05.2018

3. Trình độ:               

A2.1 (A1.2 chuyển lên)

Giáo trình:

Tangram aktuell 2 – Lektion 1 - 4

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ   28.05. – 28.07.2018 - 03 buổi/tuần Thứ 2,4,6  

8 tuần, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

Học Phí: 

3.500.000 vndSách 150.000 vnd

Số lượng học viên:

15 - 20 người/lớp

 

Thời hạn thu Học Phí: Từ  07.05.2018

4. Trình độ:

A2.2 (A2.1 chuyển lên, nếu đủ học viên mới khai giảng)

Giáo trình:

Tangram aktuell 2 – Lektion 5 - 8

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  28.05. – 28.07.2018 - 03 buổi/tuần Thứ 2,4,6  

8 tuần, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

 

Học Phí:  3.500.000  vndSách 150.000 vnd

Số lượng học viên:

Ít nhất 15 người/lớp

 

Thời hạn thu Học Phí: Từ  07.05.2018

5. Trình độ:

B1.1 & B1.2 (A2.2 và B1.1 chuyển lên - nếu đủ học viên)

Giáo trình:

B1.1: Tangram aktuell 3 – Lektion 1 – 4
B1.2: Tangram aktuell 3 – Lektion 5 - 8

Số tiết học:

90 tiết/1 khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  28.05. – 28.07.2018 - 03 buổi/tuần - Thứ 2,4,6

8 tuần, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

 

Học Phí:  4.000.000 vnd /1 khoá Sách 150.000 vnd

Số lượng học viên:

Ít nhất 10 người/lớp - Nếu đủ học viên mới khai giảng

 

Thời hạn thu Học Phí: Từ  07.05.2018

Mọi chi tiết về các khoá học xin vui lòng liên hệ:
Phòng Tiếng Đức - Phòng 203 – Tòa nhà Trung tâm Việt-Đức
Tel.: 024. 38682179- số máy lẻ 101