Lịch khai giảng các lớp tiếng Đức từ 26/9 đến 26/11/2016

 

 

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC
Lớp buổi tối từ
26.09. – 18.11.2016
 

1. Trình độ

A1.1 (mới) – Khai giảng 1 tháng/lần

Giáo trình:

Tangram aktuell 1 – Lektion 1 - 4

Số tiết học:

85 tiết/khoá

Thời gian học:

từ  26.09. – 18.11.2016 - 03 buổi/tuần; 2,4,6 hoặc 3,5,7/ tuần, 8 tuần, giờ học: 18:00 – 20:30

Học phí:

2.500.000 vnd Sách 300.000 vnd

Số lượng học viên:

15 – 20 người/lớp

Thời hạn thu học phí:

Từ 01.09.2016

 

2. Trình độ:

A1.2  (A1.1 chuyển lên)

Giáo trình:

Tangram aktuell 1 – Lektion 5 - 8

Số tiết học:

85 tiết/khoá

Thời gian học:

từ 26.09. – 18.11.2016 - 03 buổi/tuần; 2,4,6 hoặc 3,5,7/ tuần, 8 tuần, giờ học: 18:00 – 20:30

Học phí: 

2.500.000 vnd Sách 300.000 vnd

Số lượng học viên:

15 – 20 người/lớp

Thời hạn thu học phí:

Từ  01.09.2016

 

3. Trình độ:               

A2.1 (A1.2 chuyển lên)

Giáo trình:

Tangram aktuell 2 – Lektion 1 - 4

Số tiết học:

85 tiết/khoá

Thời gian học:

từ 26.09. – 18.11.2016 - 03 buổi/tuần; 2,4,6 hoặc 3,5,7/ tuần, 8 tuần, giờ học: 18:00 – 20:30

Học phí: 

3.000.000 vndSách 300.000 vnd

Số lượng học viên:

15 – 20 người/lớp

Thời hạn thu học phí:

Từ  01.09.2016

 

4. Trình độ:

A2.2 (A2.1 chuyển lên, nếu đủ học viên )

Giáo trình:

Tangram aktuell 2 – Lektion 5 - 8

Số tiết học:

85 tiết/khoá

Thời gian học:

từ 03.10. – 26.11.2016 - 03 buổi/tuần; 2,4,6 hoặc 3,5,7/ tuần, 8 tuần, giờ học: 18:00 – 20:30

Học phí: 

3.000.000 vndSách 300.000 vnd

Số lượng học viên:

15 người/lớp

Thời hạn thu Học Phí:

Từ  01.09.2016

 

5. Trình độ:

B1.1 & B1.2 (A2.2 và B1.1 chuyển lên - nếu đủ học viên)

Giáo trình:

Tangram aktuell 3 – Lektion 1 - 4

Số tiết học:

85 tiết/khoá

Thời gian học:

từ 03.10. – 26.11.2016 - 03 buổi/tuần; 2,4,6 hoặc 3,5,7/ tuần, 8 tuần, giờ học: 18:00 – 20:30

Học Phí: 

3.500.000 vndSách 300.000 vnd

Số lượng học viên:

10 - 15 người/lớp

Thời hạn thu học phí:

Từ  01.09.2016