LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 03.2020 - VDZ

1. Trình độ

A1.1 ( tối 2,4,6 ) – khai giảng liên tục

Giáo trình:

Schritte international neu

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiêt ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  04.03.2020 – 29.04.2020 - 03 buổi/tuần  Thứ 2,4,6  

7 tuần, giờ học: 18:00 – 20:30 giờ

Học Phí:

 3.500.000 vnd  Sách 200.000 vnd

Số lượng học viên:

Max.15 người/lớp

 

Thời hạn thu Học Phí: Từ  08.01.2020

 

 
2. Trình độ A1.2 ( tối 2,4,6 )
Giáo trình: Schritte international neu
Số tiết học: 90 tiết/khoá (10 tiêt ôn tập và thi)
Thời gian học:

Từ  16.03.2020 – 10.05.2020 - 03 buổi/tuần  Thứ 2,4,6  

7 tuần, giờ học: 18:00 – 20:30 giờ

Học Phí: 3.500.000 vnd  Sách 200.000 vnd
Số lượng học viên: Max.15 người/lớp
  Thời hạn thu Học Phí: Từ  08.01.2020
   

3. Trình độ:

A2.1  ( tối 2,4,6 )

Giáo trình:

Schritte international neu

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  09.03.2020 – 02.05.2020- 03 buổi/tuần Thứ 2,4,6

~7 tuần, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

Học Phí:  

3.800.000 vnd và Sách 200.000 vnd

Số lượng học viên:

15 người/lớp

 

Thời hạn thu Học Phí: Từ  08.01.2020

   

4. Trình độ:

A2.2 (tối 2,4,6 )

Giáo trình:

Schritte international neu

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  11.03.2020 – 04.05.2020- 03 buổi/tuần Thứ 2,4,6

~7 tuần, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

 

Học Phí:  3.800.000  vnd và Sách 200.000 vnd
Thời hạn thu Học Phí: Từ  08.01.2020
 

 

 


Lịch định dạng file ảnh (JPEG):
link:https://bit.ly/2uGyi4Q
Mọi chi tiết về các khoá học xin vui lòng liên hệ:
Phòng 204 - Tòa nhà Trung tâm Việt-Đức
Email: VDZ@hust.edu.vn 
Tel.: 04. 38682179- số máy lẻ 101

-----

 

 

 

div>