Lịch khai giảng các khóa học tiếng Đức từ 14/9-6/11/2015

 


LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC
Lớp buổi tối từ 14.09. – 06.11.2015

 

1. Trình độ

A1.1 (mới) – Khai giảng 2 tuần/lần

Giáo trình:

Tangram aktuell 1 – Lektion 1 - 4

Số tiết học:

85 tiết/khoá

Thời gian học:

từ  14.09. – 06.11.2015 - 03 buổi/tuần 2,4,6 (hoặc 2,3,5/tuần), 8 tuần, giờ học: 18:00 – 20:3

Học phí:

2.300.000 vnd Sách 300.000 vnd

Số lượng học viên:

15 – 20 người/lớp

Thời hạn thu học phí:

Từ  01.09.2015

 

2. Trình độ:

A1.2  (A1.1 chuyển lên)

Giáo trình:

Tangram aktuell 1 – Lektion 5 - 8

Số tiết học:

85 tiết/khoá

Thời gian học:

từ 14.09. – 06.11.2015 - 03 buổi/tuần; 8 tuần, 3,5 tiết/buổi - từ: 18:00 – 20:30 giờ

Học phí: 

2.400.000 vnd Sách 300.000 vnd

Số lượng học viên:

15 – 20 người/lớp

Thời hạn thu học phí:

Từ  01.09.2015

 

3. Trình độ:               

A2.1 (A1.2 chuyển lên)

Giáo trình:

Tangram aktuell 2 – Lektion 1 - 4

Số tiết học:

85 tiết/khoá

Thời gian học:

từ 14.09. – 06.11.2015 - 03 buổi/tuần; 8 tuần, 3,5 tiết/buổi - từ: 18:00 – 20:30 giờ

Học phí: 

2.500.000 vndSách 300.000 vnd

Số lượng học viên:

15 người/lớp

Thời hạn thu học phí:

Từ  01.09.2015

 

4. Trình độ:

A2.2 (A2.1 chuyển lên, nếu đủ học viên )

Giáo trình:

Tangram aktuell 2 – Lektion 5 - 8

Số tiết học:

85 tiết/khoá

Thời gian học:

từ  14.09. – 06.11.2015, 03 buổi/tuần; 8 tuần, 3,5 tiết/buổi - tối: 18:00 – 20:30 giờ

Học phí: 

2.700.000 vndSách 300.000 vnd

Số lượng học viên:

15 người/lớp

Thời hạn thu Học Phí:

Từ  01.09.2015

 

5. Trình độ:

B1.1 (A2.2 chuyển lên - nếu đủ học viên)

Giáo trình:

Tangram aktuell 3– Lektion 1 - 4

Số tiết học:

85 tiết/khoá

Thời gian học:

từ  14.09. – 06.11.2015, 3 buổi/tuần; 8 tuần, 3,5 tiết/buổi - tối: 18:00 – 20:00 giờ

Học Phí: 

3.000.000 vndSách 300.000 vnd

Số lượng học viên:

10 - 15 người/lớp

Thời hạn thu học phí:

Từ  01.09.2015

 

Tải lịch khai giảng tại đây.