Hợp tác NCKH

Chương trình Trao đổi cán bộ khoa học theo Thỏa thuận giữa Trường ĐHBKHN và DAAD

03/08/2020

Chương trình Trao đổi cán bộ khoa học theo Thỏa thuận giữa Trường ĐHBKHN và DAAD

Chi tiết

Hội thảo Hợp tác khoa học và Trao đổi văn hóa Việt Đức 2016

14/06/2016

Hội thảo Hợp tác khoa học và Trao đổi văn hóa Việt Đức 2016

Chi tiết

Thông báo: Chuỗi sự kiện tại Trung tâm Việt-Đức ngày 10/6/2016

13/05/2016

Các hoạt động chính trong ngày 10/6/2016 tại Trung tâm Việt-Đức: Lễ trao học bổng DAAD và học bổng chính phủ; Hội thảo Khoa học Công nghệ và Trao đổi Văn hóa Việt Đức; Cuộc thi thuyết trình khoa...

Chi tiết