Mời tham dự hội thảo chuyên đề “Mô phỏng số hoạt động của trái tim, các bộ phận thuộc sàn chậu nữ và chứng huyết áp tăng"

Kính gửi Quý vị!

Kính mời Quý vị tới tham dự hội thảo chuyên đề “Mô phỏng số hoạt động của trái tim, các bộ phận thuộc sàn chậu nữ và chứng huyết áp tăng”

Người thuyết trình: GS. TS. Manfred Staat

Trường ĐH Ứng dụng Aachen

Viện Kỹ thuật sinh học

CHLB Đức

Thời gian: 14:00-16:00, ngày 18/10/2016

Địa điểm: Phòng 205, Trung tâm Việt-Đức trong Trường ĐHBK Hà Nội, 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội

Trân trọng cảm ơn.

Tải chương trình hội thảo chuyên đề tại đây

--------------------

Dear Sir or Madam,

We would like to invite you to attend the following workshop “Simulations of the Autonomously Beating Heart, the Female Pelvic Floor, and the Conditions of Hypertension”

Presenter: Prof. Dr.-Ing. Manfred Staat

FH Aachen University of Applied Sciences

Institute for Bioengineering (IfB), Biomechanics Lab.

Germany

Time: 14:00-16:00, 18th Oct. 2016

Venue: Room 205, 2nd floor, Vietnamese German Centre (VDZ), Hanoi University of Sience and Technology, 1 Dai Co Viet, Hanoi

Thank you very much!

Download the programm of the seminar here.