Hội thảo

Chuyến thăm và làm việc tại Trường ĐHBK Hà Nội của trường Leibniz Universitaet Hannover, CHLB Đức

07/12/2022

Chuyến thăm và làm việc tại Trường ĐHBK Hà Nội của trường Leibniz Universitaet Hannover, CHLB Đức

Chi tiết

Khai giảng dành cho các lớp tiếng Đức trong khuôn khổ liên kết đào tạo giữa Trường ĐHBK Hà Nội và ĐH Leibniz Hannover

19/10/2022

Khai giảng dành cho các lớp tiếng Đức trong khuôn khổ liên kết đào tạo giữa Trường ĐHBK Hà Nội và ĐH Leibniz Hannover

Chi tiết

Hội nghị giáo viên tiếng Đức quốc tế lần thứ 5

15/10/2019

Hội nghị giáo viên tiếng Đức quốc tế lần thứ 5

Chi tiết

CLB tiếng Đức vào ngày 30/11/2018

01/12/2018

CLB tiếng Đức vào ngày 30/11/2018 tại Trung tâm Việt-Đức

Chi tiết

Câu lạc bộ tiếng Đức tại Trung tâm Việt-Đức vào ngày 15.11.2018

22/11/2018

Câu lạc bộ tiếng Đức tại Trung tâm Việt-Đức vào ngày 15.11.2018

Chi tiết

Chuyến thăm và làm việc tại Trường ĐHBK Hà Nội của trường Leibniz Universitaet Hannover, CHLB Đức

07/12/2022

Chuyến thăm và làm việc tại Trường ĐHBK Hà Nội của trường Leibniz Universitaet Hannover, CHLB Đức

Chi tiết

Khai giảng dành cho các lớp tiếng Đức trong khuôn khổ liên kết đào tạo giữa Trường ĐHBK Hà Nội và ĐH Leibniz Hannover

19/10/2022

Khai giảng dành cho các lớp tiếng Đức trong khuôn khổ liên kết đào tạo giữa Trường ĐHBK Hà Nội và ĐH Leibniz Hannover

Chi tiết

Hội nghị giáo viên tiếng Đức quốc tế lần thứ 5

15/10/2019

Hội nghị giáo viên tiếng Đức quốc tế lần thứ 5

Chi tiết