Đối tác


 

  1.  

Trung tâm Công nghệ xanh

156A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

ĐT: (+84-4) 3716 4855 Fax: (+84-4) 3716 4842

Website: www.vielina.com/gtc

Ander Weisenhausmauer 5
D-06108 Halle/Saale
CHLB Đức

ĐT: +49 (0) 345 6949367
Fax: +49 (0) 345 6949369

 

 

Hiệp hội Nhịp cầu Việt-Đức

128-139, 10365 Berlin, CHLB Đức

ĐT: +49 (0) 30 577 96 302

Website: http://www.vietnam-deutschland.de