LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 03.2021

1. Trình độ

A1.2 ( tối 3,5 ) – khai giảng liên tục

Giáo trình:

Schritte international neu

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiêt ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  25/03/2021 – 18/06/2021 - 02 buổi/tuần  Thứ 3,5 

~11 tuần, giờ học: 18:00 – 20:30 giờ

Học Phí:

 3.500.000 vnd 

Số lượng học viên:

Max.15 người/lớp

 

Thời hạn thu học phí:
Từ  01/03/2021 đến trước ngày khai giảng 3 ngày

 

 
2. Trình độ A1.1 ( Lẻ- Tối 3,5 )
Giáo trình: Schritte international neu
Số tiết học: 90 tiết/khoá (10 tiêt ôn tập và thi)
Thời gian học:

Từ  11/03/2021 – 03/06/2021 - 02 buổi/tuần  

~11 tuần, giờ học: 18:00 – 20:30 giờ

Học Phí: 3.500.000 vnd 
Số lượng học viên: Max.15 người/lớp
  Thời hạn thu học phí :
Từ  01/03/2021 đến trước ngày khai giảng 3 ngày
 
 

3. Trình độ:

A2.2  ( Tối 3,5 )

Giáo trình:

Schritte international neu

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  23/03/2021 – 16/06/2021- 02 buổi/tuần tối thứ 3,5

~11 tuần, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

Học Phí:  

3.800.000 vnd 

Số lượng học viên:

15 người/lớp

 

Thời hạn thu học phí:
Từ  01/03/2021 đến trước ngày khai giảng 3 ngày

 
 
4. Trình độ: A2.1  ( Tối 3,5 )
Giáo trình: Schritte international neu
Số tiết học: 90 tiết/khoá (10 tiết ôn tập và thi)
Thời gian học: Từ  30/03/2021 – 23/06/2021- 02 buổi/tuần tối thứ 3,5
Học Phí:   3.800.000 vnd 
Số lượng học viên: 15 người/lớp
  Thời hạn thu học phí:
Từ  01/03/2021 đến trước ngày khai giảng 3 ngày
   

5. Trình độ:

A1.1 - Tối 2,4,6  

Giáo trình:

Schritte international neu

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  24/03/2021 – 17/05/2021- 03 buổi/tuần Thứ 2,4,6

~7 tuần, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

Học Phí: 

 3.800.000  vnd 

Số lượng học viên:  max.15 người

 

Thời hạn thu học phí:
Từ  01/03/2021 đến trước ngày khai giảng 3 ngày
   

 

Ist möglicherweise ein Bild von Text „Thử Hai Lịch Khai Giảng Các Lớp Tiếng Đức Tháng 03/2021 Trung Tâm Việt-Đức ĐHBK Hà Nội Thứ Ba 1 Thứ Tư 2 Thứ Năm 3 8 Thứ Sáu 4 9 Thử Bảy 5 10 Chủ Nhật 15 6 11 16 7 12 17 22 13 18 14 23 A2.2 19 29 24 A1.1 20 25 A1.1 A1.2 21 30 A2.1 26 31 27 28 0243.868.2179 máy lẻ: 101“