Dạy và học tiếng Đức

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 05.2021

04/05/2021

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 05.2021

Chi tiết

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 03.2021

01/03/2021

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 03.2021

Chi tiết

VƯỢT QUA NỖI SỢ HỌC TIẾNG ĐỨC

07/01/2021

VƯỢT QUA NỖI SỢ HỌC TIẾNG ĐỨC

Chi tiết

Hình ảnh giáng sinh năm 2020 các lớp chương trình LUH - VDZ ĐHBK Hà nội

30/12/2020

Hình ảnh giáng sinh năm 2020 các lớp chương trình LUH - VDZ ĐHBK Hà nội

Chi tiết

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 12.2020

01/12/2020

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 12.2020

Chi tiết

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 05.2021

04/05/2021

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 05.2021

Chi tiết

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 03.2021

01/03/2021

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 03.2021

Chi tiết

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 12.2020

01/12/2020

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 12.2020

Chi tiết

VƯỢT QUA NỖI SỢ HỌC TIẾNG ĐỨC

07/01/2021

VƯỢT QUA NỖI SỢ HỌC TIẾNG ĐỨC

Chi tiết