Dạy và học tiếng Đức

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 07.2021

06/07/2021

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 07.2021

Chi tiết

Trung tâm Việt-Đức - Đại học Bách Khoa Hà Nội giảng dạy trực tuyến trong thời kỳ dịch Covid-19

02/06/2021

Trung tâm Việt-Đức - Đại học Bách Khoa Hà Nội giảng dạy trực tuyến trong thời kỳ dịch Covid-19

Chi tiết

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 05.2021

04/05/2021

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 05.2021

Chi tiết

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 03.2021

01/03/2021

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 03.2021

Chi tiết

VƯỢT QUA NỖI SỢ HỌC TIẾNG ĐỨC

07/01/2021

VƯỢT QUA NỖI SỢ HỌC TIẾNG ĐỨC

Chi tiết

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 07.2021

06/07/2021

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 07.2021

Chi tiết

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 05.2021

04/05/2021

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 05.2021

Chi tiết

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 03.2021

01/03/2021

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 03.2021

Chi tiết

VƯỢT QUA NỖI SỢ HỌC TIẾNG ĐỨC

07/01/2021

VƯỢT QUA NỖI SỢ HỌC TIẾNG ĐỨC

Chi tiết