Mitarbeiter

 

 

Prof.Dr. Nguyen Van Duc

Direktor

Kontakt: Raum 209, 1.Stock, Vietnamesisch-Deutsches Zentrum, Hanoi University of Science and Technology 

Telefon: (+84-4) 38 682 179-0

Email: duc.nguyenvan1(at)hust.edu.vn

 

Nguyen Thi Hue
Verwaltungsabteilung

Raum 209, 1.Stock, Vietnamesisch-Deutsches Zentrum, Hanoi University of Science and Technology

Telefon: (+84-4) 38 682 179-0

Email: hue.nguyenthi2(at)hust.edu.vn

 

 

Nguyen Phuong Nhung

Verwaltungsabteilung

Raum 209, 1.Stock, Vietnamesisch-Deutsches Zentrum, Hanoi University of Science and Technology 

Telefon: (+84-4) 38 682 179-0

Email: vdz(at)hust.edu.vn

 

 

Nguyen Thi Minh Nguyet

Deutschabteilung

Raum 204, 1.Stock, Vietnamesisch-Deutsches Zentrum, Hanoi University of Science and Technology 

Telefon: (+84-4) 38 682 179-101

Email: nguyetvdz@gmail.com

 

 

Nguyen Thi Hue Linh

Deutschabteilung

Raum 201, 1.Stock, Vietnamesisch-Deutsches Zentrum, Hanoi University of Science and Technology 

Telefon: (+84-4) 38 682 179-101

Email: linhnguyenvdz@gmail.com

 

 

Nguyen Lan Huong

Deutschabteilung

Raum 203, 1.Stock, Vietnamesisch-Deutsches Zentrum, Hanoi University of Science and Technology 

Telefon: (+84-4) 38 682 179-101

Email: lanhuong1811@gmail.com

 

 

Tran Khanh Hoa

Deutschabteilung

Raum 203, 1.Stock, Vietnamesisch-Deutsches Zentrum, Hanoi University of Science and Technology

Telefon: (+84-4) 38 682 179-101

Email: hoatranvdz@gmail.com

 

Hoang Thi Tuyet Nhung

Deutschabteilung

Raum 203, 1.Stock, Vietnamesisch-Deutsches Zentrum, Hanoi University of Science and Technology

Telefon: (+84-4) 38 682 179-101

Email: hoatranvdz@gmail.com

 

Marvin Mueller

DAAD-Lektor

Raum 307, 2.Stock, Vietnamesisch-Deutsches Zentrum, Hanoi University of Science and Technology

Telefon: (+84-4) 38 682 179-107

Email: marvin@daadvn.org

 

Dr. Nguyen Xuan Ha

Phòng Hỗ trợ thông tin về nghiên cứu và học tập tại Đức

Phòng 207, tầng 2, Trung tâm Việt-Đức, Trường ĐHBK Hà Nội

SĐT: (+84-4) 38 682 179-0

Email: ha.nguyenxuan@hust.edu.vn

   

Hoang-Thi Julia Nguyen

Freie Mitarbeitin

Raum 207, 2.Stock, Vietnamesisch-Deutsches Zentrum, Hanoi University of Science and Technology

Telefon: (+84-4) 38 682 179-124

Email: julianguyenvdz@gmail.com

 

Doan Van Tuyen

Hausmeister, Leiter der Werkschaft 

Telefon: (+84-4) 38 682 179

 

 

Vu Minh Thu

Service Team

Telefon: (+84-4) 38 682 179-104

 

 

Nguyen Thi Vui

Service Team

Telefon: (+84-4) 38 682 179-104

 

 

Tran Van Mong

Sicherheitsteam

Telefon: (+84-4) 38 682 179-103

 

 

 

Dang Truong Xuan

Sicherheitsteam

Telefon: (+84-4) 38 682 179-103

 

 

Tran Van Thiep

Sicherheitsteam

Telefon: (+84-4) 38 682 179-103

 

 

Vu Van Hai

Sicherheitsteam

Telefon: (+84-4) 38 682 179-103