Các dự án hợp tác Việt-Đức

Buổi gặp gỡ đại diện từ đối tác tổ chức thi TestAS, TestDaF g.a.s.t, CHLB Đức, ông Michael Klees

11/12/2019

Buổi gặp gỡ đại diện từ đối tác tổ chức thi TestAS, TestDaF g.a.s.t, CHLB Đức, ông Michael Klees

Chi tiết

Khóa học mùa hè về Biến đổi khí hậu ở miền Trung Việt Nam

07/08/2017

Khóa học mùa hè về Biến đổi khí hậu ở miền Trung Việt Nam

Chi tiết

Tuyển nhân viên thực tập cho dự án của Viện Độc lập về các vấn đề Môi trường, CHLB Đức

03/02/2017

Tuyển nhân viên thực tập cho dự án của Viện Độc lập về các vấn đề Môi trường.

Chi tiết

Tổng kết Chương trình Trao đổi Cán bộ giữa Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức Đợt 1/2016

26/07/2016

Tổng kết Chương trình Trao đổi Cán bộ giữa Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức Đợt 1/2016

Chi tiết

ProRecognition- Tư vấn công nhận văn bằng Việt Nam tại CHLB Đức

25/07/2016

ProRecognition- là tên của dự án thí điểm được tài trợ bởi Bộ Giáo dục và Nghiên cứu liên bang Đức (BMBF) và Hiệp hội các phòng Thương Mại và Công Nghiệp Đức (DIHK).

Chi tiết