Ping Pong 1

Tác giả: Gabriele Kopp/ Honstanze Frölich

Chuyên ngành: Từ điển

Nhà xuất bản: Max Hueber Verlag

1994

Số lượng: 1

Bản gốc/ Bản sao: bản gốc

Loại sách: từ điển

Ghi chú:

Ping Pong 2

Tác giả: Gabriele Kopp

Chuyên ngành:

Nhà xuất bản: Max Hueber Verlag

1994

Số lượng: 1

Bản gốc/ Bản sao: bản gốc

Loại sách: từ điển

Ghi chú:

Grundkurs Deutsch

Tác giả: Nhieu tac gia

Chuyên ngành: Từ điển

Nhà xuất bản: Verlag für Deutsch

1980

Số lượng: 1

Bản gốc/ Bản sao: bản gốc

Loại sách: từ điển

Ghi chú:

Từ điển Đức- Việt

Tác giả: Nguyễn Văn Tuế/ Nguyễn Thị Kim Dung

Chuyên ngành: Từ điển

Nhà xuất bản: NXB Văn hóa- Thông tin

2005

Số lượng: 1

Bản gốc/ Bản sao: bản gốc

Loại sách: từ điển

Ghi chú:

(deutsch rapid) A Geman Self-Study Course for Beginners Detsch-Englisch (2 Cassetten)

Tác giả: đang cập nhật

Chuyên ngành: Từ điển

Nhà xuất bản: Max Hueber Verlag

2001

Số lượng: 1

Bản gốc/ Bản sao: bản gốc

Loại sách: từ điển

Ghi chú:

Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod

Tác giả: Bastian Sick

Chuyên ngành: Từ điển

Nhà xuất bản: Kiepenheuer& Witsch

2006

Số lượng: 1

Bản gốc/ Bản sao: bản gốc

Loại sách: từ điển

Ghi chú: