Lịch khai giảng tháng 3, tháng 4/2018

02/03/2018

Lịch khai giảng tháng 3, tháng 4/2018

Chi tiết

Lịch khai giảng tháng 2 và tháng 3/2018

02/02/2018

Mọi chi tiết về các khoá học xin vui lòng liên hệ:

Chi tiết

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ĐỨC BUỔI TỐI, TRÌNH ĐỘ A1.2

05/12/2017

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ĐỨC BUỔI TỐI, TRÌNH ĐỘ A1.2

Chi tiết

Thông báo lịch khai giảng lớp tiếng Đức buổi tối, trình độ A2.2

29/11/2017

Thông báo lịch khai giảng lớp tiếng Đức buổi tối, trình độ A2.2

Chi tiết

Thông báo lịch khai giảng lớp tiếng Đức buổi tối, trình độ A2.1

29/11/2017

Thông báo lịch khai giảng lớp tiếng Đức buổi tối, trình độ A1.2

Chi tiết