LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 07.2019

21/06/2019

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 07.2019

Chi tiết

Lịch Khai Giảng Các Khóa Học Tiếng Đức Tháng 06.2019 Trung Tâm Việt Đức ĐHBKHN

29/05/2019

Lịch Khai Giảng Các Khóa Học Tiếng Đức Tháng 06.2019 Trung Tâm Việt Đức ĐHBKHN

Chi tiết

Lịch Khai Giảng Lớp Tiếng Đức A1.1 Vào Ngày 22.04.2019

02/04/2019

Lịch Khai Giảng Lớp Tiếng Đức A1.1 Vào Ngày 22.04.2019

Chi tiết

Thông Báo Khai Giảng Lớp Tiếng Đức A1.2 và A2.1 Vào Ngày 12.04.2019

01/04/2019

Thông Báo Khai Giảng Lớp Tiếng Đức A1.2 và A2.1 Vào Ngày 08.04.2019

Chi tiết

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC Từ 25.02.2019 - 08.05.2019

21/02/2019

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC Từ 25.02.2019 - 08.05.2019

Chi tiết