Lịch khai giảng các lớp tiếng Đức buổi tối từ ngày 04/04 đến ngày 27/05/2016

09/03/2016

Lịch khai giảng các lớp tiếng Đức buổi tối từ ngày 04/04 đến ngày 27/05/2016

Chi tiết

Lịch khai giảng các lớp tiếng Đức buổi tối từ 14.03. – 06.05.2016

17/02/2016

Lịch khai giảng các lớp tiếng Đức buổi tối từ 14.03. – 06.05.2016

Chi tiết

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIẾNG ĐỨC BUỔI TỐI TỪ 15.02. – 08.04.2016

15/02/2016

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIẾNG ĐỨC BUỔI TỐI TỪ 15.02. – 08.04.2016

Chi tiết

Thông báo nghỉ tết

21/01/2016

Lịch khai giảng các lớp tiếng Đức buổi tối từ 15.02. – 08.04.2016

Chi tiết

Thông báo về lịch học mới

06/01/2016

Kể từ tháng 01 năm 2016, Phòng tiếng Đức mở rộng thêm lịch học tiếng Đức đối với tất cả các trình độ như sau:

Chi tiết