Thông báo khai giảng A1.1 vào ngày 17/7/2017

13/07/2017

Ngày dự kiến khai giảng: Ngày 17/7/2017 | Thời gian học: 18h00-20h30 các buổi tối thứ 2,4,6 trong tuần | Học phí: 3.000.000đ

Chi tiết

Lịch khai giảng từ 3/7-25/8/2017

26/06/2017

Lịch khai giảng từ 3/7-25/8/2017

Chi tiết

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP BUỔI TỐI TỪ 29/5/ ĐẾN 21/7/2017

23/05/2017

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP BUỔI TỐI TỪ 29/5/ ĐẾN 21/7/201

Chi tiết

THÔNG BÁO DỰ KIẾN KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ A2.2 VÀO NGÀY 03/05/2017

27/04/2017

THÔNG BÁO DỰ KIẾN KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ A2.2 VÀO NGÀY 03/05/2017

Chi tiết

THÔNG BÁO DỰ KIẾN KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ A2.1 VÀO NGÀY 03/05/2017

24/04/2017

THÔNG BÁO DỰ KIẾN KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ A2.1 VÀO NGÀY 03/05/2017

Chi tiết