Trường Dự bị Đại học - Các loại Trường / Những vấn đề cần lưu ý

11/01/2016

VPĐD DAAD Hà Nội tổ chức Hội thảo với chủ đề: Trường Dự bị Đại học - Các loại Trường / Những vấn đề cần lưu ý vào lúc 14 giờ, thứ sáu, ngày 15.01.2016

Chi tiết

Ngày Khoa học Đức tại Trung tâm Việt-Đức

30/12/2015

Ngày 2/12/2015 vừa qua tại Trung tâm Việt-Đức, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, đã diễn ra sự kiện Ngày khoa học Đức (German Sience Day). Đây là một sự kiện trong khuôn khổ kỷ niệm 40 năm quan hệ...

Chi tiết

Liên hoan mừng Giáng sinh và năm mới 2016 tại Trung tâm Việt-Đức

23/12/2015

Liên hoan mừng Giáng sinh và năm mới 2016 tại Trung tâm Việt-Đức

Chi tiết

HỘI THẢO GIỚI THIỆU “CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI CÁN BỘ SONG PHƯƠNG GIỮA CƠ QUAN TRAO ĐỔI HÀN LÂM ĐỨC (DAAD) VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI”

17/12/2015

Ngày 15/12/2015 vừa qua, tại Trung tâm Việt-Đức đã diễn ra hội thảo giới thiệu chương trình "Trao đổi cán bộ song phương giữa DAAD và Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội" với sự tham gia của PGS.TS....

Chi tiết

Hội thảo giới thiệu “Chương trình Trao đổi cán bộ song phương giữa Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) và Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội”

15/12/2015

Hội thảo giới thiệu “Chương trình Trao đổi cán bộ song phương giữa Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) và Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội”

Chi tiết

Ngày Khoa học Đức tại Trung tâm Việt-Đức

30/12/2015

Ngày 2/12/2015 vừa qua tại Trung tâm Việt-Đức, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, đã diễn ra sự kiện Ngày khoa học Đức (German Sience Day). Đây là một sự kiện trong khuôn khổ kỷ niệm 40 năm quan hệ...

Chi tiết

HỘI THẢO GIỚI THIỆU “CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI CÁN BỘ SONG PHƯƠNG GIỮA CƠ QUAN TRAO ĐỔI HÀN LÂM ĐỨC (DAAD) VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI”

17/12/2015

Ngày 15/12/2015 vừa qua, tại Trung tâm Việt-Đức đã diễn ra hội thảo giới thiệu chương trình "Trao đổi cán bộ song phương giữa DAAD và Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội" với sự tham gia của PGS.TS....

Chi tiết