Thông báo: Chuỗi sự kiện tại Trung tâm Việt-Đức ngày 10/6/2016

13/05/2016

Các hoạt động chính trong ngày 10/6/2016 tại Trung tâm Việt-Đức: Lễ trao học bổng DAAD và học bổng chính phủ; Hội thảo Khoa học Công nghệ và Trao đổi Văn hóa Việt Đức; Cuộc thi thuyết trình khoa...

Chi tiết

Hội thảo "Kết nối đại học - Viện nghiên cứu – Doanh nghiệp"

28/03/2016

Ngày 28/3/2016 tại Trung tâm Việt-Đức đã có buổi thuyết trình về chủ đề “Kết nối đại học - Viện nghiên cứu – Doanh nghiệp” của PGS.TS. Nguyễn Chấn Hùng, Phó Tổng giám đốc Viện Điện tử, Tin học và...

Chi tiết

Hội thảo "Từ ý tưởng tới khởi nghiệp: Phương pháp, kỹ thuật, công cụ và khuôn khổ”

25/03/2016

Ngày 25/3/2016 tại Trung tâm Việt-Đức đã có buổi thuyết trình của GS. Harald Wehnes đến từ Trường ĐH Wuerzburg, CHLB Đức, với chủ đề: “Từ ý tưởng tới khởi nghiệp: Phương pháp, kỹ thuật, công cụ và...

Chi tiết

Khai mạc triển lãm tương tác "Nước Đức - Đất nước của phát minh"

03/03/2016

Vào hồi 10h00, ngày 2/3/2016, tại Trung tâm Việt-Đức (Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội), đã diễn ra buổi khai mạc triển lãm tương tác “Nước Đức - Đất nước của phát minh” với sự tham gia của đại diện...

Chi tiết

Triển lãm tương tác "Nước Đức - Đất nước của phát minh"

26/02/2016

Hanoi, 22.02.2016 – Tháng 3 năm 2016, triển lãm lưu động của Viện Goethe về những phát minh làm thay đổi thế giới của Đức tìm đến Việt Nam. Các vật phẩm triển lãm, những trò chơi, đoạn phim và các...

Chi tiết

Thông báo: Chuỗi sự kiện tại Trung tâm Việt-Đức ngày 10/6/2016

13/05/2016

Các hoạt động chính trong ngày 10/6/2016 tại Trung tâm Việt-Đức: Lễ trao học bổng DAAD và học bổng chính phủ; Hội thảo Khoa học Công nghệ và Trao đổi Văn hóa Việt Đức; Cuộc thi thuyết trình khoa...

Chi tiết

Hội thảo "Kết nối đại học - Viện nghiên cứu – Doanh nghiệp"

28/03/2016

Ngày 28/3/2016 tại Trung tâm Việt-Đức đã có buổi thuyết trình về chủ đề “Kết nối đại học - Viện nghiên cứu – Doanh nghiệp” của PGS.TS. Nguyễn Chấn Hùng, Phó Tổng giám đốc Viện Điện tử, Tin học và...

Chi tiết

Hội thảo "Từ ý tưởng tới khởi nghiệp: Phương pháp, kỹ thuật, công cụ và khuôn khổ”

25/03/2016

Ngày 25/3/2016 tại Trung tâm Việt-Đức đã có buổi thuyết trình của GS. Harald Wehnes đến từ Trường ĐH Wuerzburg, CHLB Đức, với chủ đề: “Từ ý tưởng tới khởi nghiệp: Phương pháp, kỹ thuật, công cụ và...

Chi tiết

Khai mạc triển lãm tương tác "Nước Đức - Đất nước của phát minh"

03/03/2016

Vào hồi 10h00, ngày 2/3/2016, tại Trung tâm Việt-Đức (Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội), đã diễn ra buổi khai mạc triển lãm tương tác “Nước Đức - Đất nước của phát minh” với sự tham gia của đại diện...

Chi tiết

Triển lãm tương tác "Nước Đức - Đất nước của phát minh"

26/02/2016

Hanoi, 22.02.2016 – Tháng 3 năm 2016, triển lãm lưu động của Viện Goethe về những phát minh làm thay đổi thế giới của Đức tìm đến Việt Nam. Các vật phẩm triển lãm, những trò chơi, đoạn phim và các...

Chi tiết