LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TỪ 04.05. – 24.06.2016

05/05/2016

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TỪ 04.05. – 24.06.2016

Chi tiết

Lịch khai giảng các khóa học tiếng Đức từ 04/04 đến 27/05/2016

31/03/2016

Lịch khai giảng các khóa học tiếng Đức từ 04/04 đến 27/05/2016

Chi tiết

Lịch khai giảng các lớp tiếng Đức buổi tối từ ngày 04/04 đến ngày 27/05/2016

09/03/2016

Lịch khai giảng các lớp tiếng Đức buổi tối từ ngày 04/04 đến ngày 27/05/2016

Chi tiết

Lịch khai giảng các lớp tiếng Đức buổi tối từ 04.07. – 24.08.2016

12/07/2016

Lịch khai giảng các lớp tiếng Đức buổi tối từ 04.07. – 24.08.2016

Chi tiết

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TỪ 04.06. – 24.07.2016

01/06/2016

1. Trình độ A1.1 (mới) – Khai giảng 1 tháng/lần Giáo trình: Tangram aktuell 1 – Lektion 1 - 4 Số tiết học: 85 tiết/khoá

Chi tiết

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TỪ 04.05. – 24.06.2016

05/05/2016

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC TỪ 04.05. – 24.06.2016

Chi tiết

Lịch khai giảng các khóa học tiếng Đức từ 04/04 đến 27/05/2016

31/03/2016

Lịch khai giảng các khóa học tiếng Đức từ 04/04 đến 27/05/2016

Chi tiết

Lịch khai giảng các lớp tiếng Đức buổi tối từ ngày 04/04 đến ngày 27/05/2016

09/03/2016

Lịch khai giảng các lớp tiếng Đức buổi tối từ ngày 04/04 đến ngày 27/05/2016

Chi tiết