Lịch khai giảng từ Tháng 3- Tháng 5, 2017

09/03/2017

Thời gian học: Từ 18h00-20h30 các ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần

Chi tiết

Lịch khai giảng tháng 2-tháng 3, 2017

16/01/2017

Lịch khai giảng tháng 2 và tháng 3, 2017

Chi tiết

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC từ 05.12.2016 – 20.01.2017

22/11/2016

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC từ 05.12.2016 – 20.01.2017

Chi tiết

Lịch khai giảng các lớp tiếng Đức từ 21.11.2016 – 13.01.2017

14/11/2016

Lịch khai giảng các lớp tiếng Đức từ 21.11.2016 – 13.01.2017

Chi tiết

Lịch khai giảng các lớp tiếng Đức từ 26/9 đến 26/11/2016

22/09/2016

Lịch khai giảng các lớp tiếng Đức từ 26/9 đến 26/11/2016

Chi tiết

Lịch khai giảng từ Tháng 3- Tháng 5, 2017

09/03/2017

Thời gian học: Từ 18h00-20h30 các ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần

Chi tiết

Lịch khai giảng tháng 2-tháng 3, 2017

16/01/2017

Lịch khai giảng tháng 2 và tháng 3, 2017

Chi tiết

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC từ 05.12.2016 – 20.01.2017

22/11/2016

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC từ 05.12.2016 – 20.01.2017

Chi tiết

Lịch khai giảng các lớp tiếng Đức từ 21.11.2016 – 13.01.2017

14/11/2016

Lịch khai giảng các lớp tiếng Đức từ 21.11.2016 – 13.01.2017

Chi tiết

Lịch khai giảng các lớp tiếng Đức từ 26/9 đến 26/11/2016

22/09/2016

Lịch khai giảng các lớp tiếng Đức từ 26/9 đến 26/11/2016

Chi tiết