Văn phòng đại diện tại Hà Nội

Văn phòng đại diện DAAD Hà Nội

DAAD có 14 Văn phòng đại diện và nhiều Trung tâm thông tin khắp thế giới – trong đó có Việt Nam.

DAAD tư vấn và hỗ trợ miễn phí về các khả năng học tập và nghiên cứu tại Đức; giới thiệu các đối tác phù hợp tại các Trường đại học và Viện nghiên cứu Đức và Việt Nam; xây dựng các mạng lưới cựu sinh viên; học bổng cho sinh viên cao học, nghiên cứu sinh và nhà khoa học; các chương trình hợp tác giữa các Trường đại học Đức và Việt Nam. DAAD tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề; tuyển chọn học bổng cao học, nghiên cứu sinh và các chương trình khác; triển lãm giáo dục Đức, giới thiệu các đối tác hợp tác trong lĩnh vực đại học.

Trang web của VPĐD DAAD Hà Nội: http://www.daadvn.org