Thông báo tạm hoãn kỳ thi TestAS , TestDaF tháng 09.2021

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến rất phức tạp, để đảm bảo an toàn cho thí sinh và cộng đồng, được sự đồng ý của viện g.a.s.t, CHLB Đức, Trung tâm Việt-Đức/Trung tâm Ngôn ngữ và hỗ trợ trao đổi học thuật – Trường đại học Bách Khoa Hà Nội – xin thông báo tạm hoãn kỳ thi TestAS Z14 vào ngày 02.09.2021 và kỳ thi TestDaF T113, ngày 09.09.2021. 
Trung tâm sẽ thông báo tới các bạn phương án xử lý tiếp theo hoặc các thông tin mới nhất ngay sau khi có thông tin từ viện g.a.s.t.
Rất mong bạn thông cảm vì việc hoãn thi này.
Trân trọng cảm ơn!