Thông báo kế hoạch khảo thí, tuyển sinh, đào tạo tháng 6/2021 (do ảnh hưởng của Covid-19)

Dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, căn cứ vào kế hoạch giảng dạy, học tập và làm việc của trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trung tâm Ngôn ngữ & Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA) trân trọng thông báo lịch hoạt động trong tháng 6/2021 như sau:

1. Hoạt động Khảo thí

Dừng tiếp nhận đăng ký thi trực tiếp tại văn phòng. Chỉ tiếp nhận hồ sơ đăng ký online.

Lịch thi quốc tế, nội bộ được điều chỉnh cụ thể như sau:

TT Kỳ thi Chi tiết
1 Thi Aptis
  • Hoãn các đợt thi tháng 5 (chưa tổ chức lại)
  • Hoãn đợt thi ngày 5 và 6/6
  • Lịch các đợt tiếp theo nếu có thay đổi sẽ cập nhật tại đây.
2 Thi nội bộ
  • Lịch thi sẽ căn cứ vào lịch quay trở lại học tập theo thông báo của trường.
  • Hoãn lịch thi tháng 5 (sẽ thông báo trước khi thi ~01 tuần)
3 Thi TOEIC (IIG)
  • Hoãn các đợt thi trong tháng 6/2021 cho đến khi có thông báo mới

💥 Tùy theo tình hình dịch Covid-19 và các thông báo khác của trường, UBND Thành phố… lịch này có thể tiếp tục điều chỉnh và cập nhật.

2. Hoạt động Tuyển sinh – Đào tạo

  • Trong thời gian ảnh hưởng của dịch Covid-19, trung tâm hỗ trợ online để hạn chế tiếp xúc.
  • Lịch học các lớp tiếng Anh (bao gồm các lớp Blended Learning, Tiếng Anh tăng cường và Aptis) được báo đến từng lớp qua SMS / email trường.
  • Lịch học tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Pháp nếu có thay đổi sẽ được cán bộ phụ trách thông báo riêng qua email / SMS / điện thoại
  • Thông tin liên hệ vui lòng xem phía cuối thông báo.

3. Các đầu mối hỗ trợ online

Liên hệ Tuyển sinh – Đào tạo

TT Công việc Đầu mối Teams / Email
1 Tuyển sinh tiếng Anh Cô Hoa hoa.thaiphuong@hust.edu.vn
2 Tuyển sinh tiếng Đức Cô Nhung nhung.nguyenphuong@hust.edu.vn
3 Tuyển sinh tiếng Nhật Cô Tú tu.nguyenthithanh1@hust.edu.vn
4 Tuyển sinh tiếng Hàn Cô Dung dung.nguyenthi@hust.edu.vn
5 Tuyển sinh tiếng Pháp Cô Kiên kien.nguyenthithuy@hust.edu.vn
6 Quản lý lớp Aptis Cô Linh linh.tathuy@hust.edu.vn
7 Quản lý lớp Blended
(FL0350, FL0400, FL0500)
Cô Hà ha.phamthingoc@hust.edu.vn

Liên hệ Khảo thí (thi nội bộ, quốc tế)

Các kênh cập nhật thông tin và liên lạc khác