Kỳ thi TestAS bổ sung vào ngày 1/12/2018 (Hạn đăng ký đến 8/11/2018)

Trung tâm Việt-Đức thông báo:

Kỳ thi TestAS bổ sung sẽ diễn ra vào ngày 1/12/2018 tại Trung tâm Việt-Đức. Hiện nay, cổng đăng ký đã mở cho đến ngày 8/11/2018.

Các thí sinh có nhu cầu dự thi lưu ý thời gian trên để đăng ký tham gia thi trực tiếp trên cổng đăng ký:

https://www.testas.de/gast/testas/teilnehmer/showHome.do?target=showBooking 

Thí sinh cần hỗ trợ thông tin, vui lòng liên hệ: Phòng tiếng Đức, SĐT 02438682179 - Máy lẻ 101