Một Số Hình Ảnh Buổi Khai Giảng Lớp Tiếng Đức LUH18 - Trung Tâm Việt Đức - ĐHBK Hanoi

Vào ngày 18/9/2019, Trung tâm Việt-Đức đã tổ chức buổi khai giảng dành cho các lớp tiếng Đức trong khuôn khổ liên kết đào tạo giữa Trường ĐHBK Hà Nội và ĐH Leibniz Hannover, CHLB Đức. Tham gia buổi khai giảng có TS. Nguyễn Vũ Thắng, Phó Trưởng phòng đào tạo Nhà trường, PGS. TS Nguyễn Văn Đức, Giám đốc Trung Tâm Việt-Đức; thầy Jakob Konrath, giảng viên đặc trách của DAAD, đồng thời là giảng viên tiếng Đức tại Trung tâm Việt-Đức cùng các thầy, cô giáo và toàn thể các em sinh viên các lớp tiếng Đức Hannover.


Khai giảng các lớp tiếng Đức trong khuôn khổ liên kết đào tạo giữa Trường ĐHBK Hà Nội và ĐH Leibniz Hannover, CHLB Đức - Ảnh tập thể.

TS. Nguyễn Vũ Thắng, Phó trưởng phòng đào tạo Trường ĐHBK Hà Nội phát biểu chào mừng.


Tiết mục văn nghệ và liên hoan nhẹ.