LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG THÁNG 10

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC
TỪ  Tháng 10.2019 VÀ LIÊN TỤC TIẾP THEO

1. Trình độ

A1.1 (tối 2,4,6 ) – khai giảng liên tục

Giáo trình:

Schritte international neu – Lektion 1 - 7

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiêt ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  21.10.2019 – 15.12.2019 - 03 buổi/tuần  Thứ 2,4,6  

7 tuần, giờ học: 18:00 – 20:30 giờ

 

Học Phí: 3.500.000 vnd  Sách 200.000 vnd

Số lượng học viên:

10-20 người/lớp

 

Thời hạn thu Học Phí: Từ  09.10.2019

2. Trình độ:

A1.1 (tối 3,5)  

Giáo trình:

Schritte international neu – Lektion 1 - 7

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  31.10.2019 – 15.01.2019- 03 buổi/tuần Thứ 3,5

11 tuần, giờ học từ: 18h:00 – 20:30 giờ

 

Học Phí:  3.500.000 vnd  Sách 200.000 vnd

Số lượng học viên:

10-20 người/lớp

 

Thời hạn thu Học Phí: Từ  09.10.2019

3. Trình độ:                

A1.2 (tối 2,4,6)

Giáo trình:

Tangram aktuell

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  30.10.2019 – 25.12.2019- 03 buổi/tuần Thứ 2,4,6

7 tuần, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

Học Phí:  

3.500.000 vnd và Sách 150.000 vnd

Số lượng học viên:

15 người/lớp

 

Thời hạn thu Học Phí: Từ  09.10.2019

4. Trình độ:

A2.1 ( tối 2,4,6 )

Giáo trình:

 Tangram aktuell 

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:
 

Từ  18.10.2019 – 12.12.2019- 02 buổi/tuần Thứ 2,4,6

7 tuần, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

 


Học Phí:  3.800.000  vnd và Sách 150.000 vnd
Thời hạn thu Học Phí: Từ  09.10.2019

5. Trình độ:

A2.2 ( Tối 2,4,6)

Giáo trình:

Tangram aktuell 

Số tiết học:

90 tiết/1 khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  21.10.2019 – 15.12.2019- 02 buổi/tuần Thứ 2,4,6

7 tuần, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

 

Học Phí: 3.800.000 vnd/ 1 Khoá  và Sách 150.000 vnd

Số lượng học viên:

10-20 người/lớp - Nếu đủ học viên mới khai giảng
Thời hạn thu Học Phí: Từ  09.10.2019

6. Trình độ:                

B1.2 ( Tối 2,4,6)

Giáo trình:

Tangram aktuell 

Số tiết học:

90 tiết/1 khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  28.10.2019 – 21.12.2019- 02 buổi/tuần Thứ 2,4,6

7 tuần, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

 

Học Phí: 4.000.000 vnd/ 1 Khoá  và Sách 150.000 vnd

Số lượng học viên:

10-20 người/lớp - Nếu đủ học viên mới khai giảng
Thời hạn thu Học Phí: Từ  09.10.2019


Link đăng ký online: https://forms.gle/Hy6XpnwPSKNujzxt8
FB fanpage: https://www.facebook.com/trungtamvietduc/
Mọi chi tiết về các khoá học xin vui lòng liên hệ:
Phòng 204 - Tòa nhà Trung tâm Việt-Đức
Email: VDZ@hust.edu.vn 
Tel.: 04. 38682179 - số máy lẻ 101