LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 08.2020 - VDZ

1. Trình độ:

A1.1 (tối 2,4,6) – khai giảng liên tục

Giáo trình:

Schritte international Neu

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiêt ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  12.08.2020 – 05.10.2020 - 03 buổi/tuần  Thứ 2,4,6  

7 tuần, giờ học: 18:00 – 20:30 giờ

 

Học Phí: 3.500.000 vnd  Sách 200.000 vnd

Số lượng học viên:

Max.15 người/lớp

 

Thời hạn thu Học Phí: Từ  01.08.2020

2. Trình độ:

A1.1 (tối 3,5)  

Giáo trình:

Schritte international Neu

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  20.08.2020 – 13.11.2020 - 02 buổi/tuần Thứ 3,5

~7 tuần, giờ học từ: 18h:00 – 20:30 giờ

 

Học Phí:  3.500.000 vnd  Sách 200.000 vnd

Số lượng học viên:

Max.15 người/lớp

 

Thời hạn thu Học Phí: Từ  01.08.2020

3. Trình độ: 

A1.1  ( tối 2,4,6 )

Giáo trình:

Schritte international Neu

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  24.08.2020 – 17.10.2020- 03 buổi/tuần Thứ 2,4,6

~7 tuần, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

Học Phí:  

3.500.000 vnd và Sách 200.000 vnd

Số lượng học viên:

Max.15 người/lớp

 

Thời hạn thu Học Phí: Từ  01.08.2020

   

Lịch định dạng file ảnh (JPEG):

Mọi chi tiết về các khoá học xin vui lòng liên hệ:
Phòng 204 - Tòa nhà Trung tâm Việt-Đức
Email: VDZ@hust.edu.vn 
Tel.: 0243.868.2179- số máy lẻ 101