LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 08.2019

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC
TỪ 01.08.2019 – 10.10.2019 VÀ LIÊN TỤC TIẾP THEO

 

1. Trình độ

A1.1 (tối) – khai giảng liên tục

Giáo trình:

Tangram aktuell 1 – Lektion 1 - 4

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiêt ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  09.08.2019 – 01.10.2019 - 03 buổi/tuần  Thứ 2,4,6  

7 tuần, giờ học: 18:00 – 20:30 giờ

 

Học Phí: 3.500.000 vnd  Sách 150.000 vnd

Số lượng học viên:

Max.15 người/lớp

 

Thời hạn thu Học Phí: Từ  25.07.2019

2. Trình độ:

A1.1 (tối 2,4,6)  

Giáo trình:

Tangram aktuell 1 – Lektion 1 - 4

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  26.08.2019 – 20.10.2019- 03 buổi/tuần Thứ 2,4,6

7 tuần, giờ học từ: 18h:00 – 20:30 giờ

 

Học Phí:  3.500.000 vnd  Sách 150.000 vnd

Số lượng học viên:

Max.15 người/lớp

 

Thời hạn thu Học Phí: Từ  25.07.2019

3. Trình độ:                

A1.2 (tối)

Giáo trình:

Tangram aktuell 1 – Lektion 5 – 8

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  30.08.2019 – 19.10.2019- 03 buổi/tuần Thứ 2,4,6

10 tuần, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

Học Phí:  

3.500.000 vnd và Sách 150.000 vnd

Số lượng học viên:

15 người/lớp

 

Thời hạn thu Học Phí: Từ  25.07.2019

 

 


Lịch định dạng file ảnh (JPEG):
link: https://bit.ly/2ZbJeRN
_____________________
Mọi chi tiết về các khoá học xin vui lòng liên hệ:
Phòng 204 - Tòa nhà Trung tâm Việt-Đức
Email: VDZ@hust.edu.vn 
Tel.: 04. 38682179- số máy lẻ 101