LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 07.2020 - VDZ

1. Trình độ

A1.1 ( tối 2,4,6 ) – khai giảng liên tục

Giáo trình:

Schritte international neu

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiêt ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  17.07.2020 – 10.09.2020 - 03 buổi/tuần  Thứ 2,4,6  

7 tuần, giờ học: 18:00 – 20:30 giờ

Học Phí:

 3.500.000 vnd  Sách 200.000 vnd

Số lượng học viên:

Max.15 người/lớp

 

Thời hạn thu học phí:
Từ  01.07.2020 đến trước ngày khai giảng

 

 
2. Trình độ A1.2 ( tối 2,4,6 )
Giáo trình: Schritte international neu
Số tiết học: 90 tiết/khoá (10 tiêt ôn tập và thi)
Thời gian học:

Từ  24.07.2020 – 17.09.2020 - 03 buổi/tuần  Thứ 2,4,6 

07 tuần, giờ học: 18:00 – 20:30 giờ

Học Phí: 3.500.000 vnd  Sách 200.000 vnd
Số lượng học viên: Max.15 người/lớp
  Thời hạn thu học phí :
Từ  01.07.2020 đến trước ngày khai giảng
   

3. Trình độ:

A1.1  ( Lớp sáng 2,4,6 )

Giáo trình:

Schritte international neu

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  15.07.2020 – 08.09.2020- 03 buổi/tuần Thứ 2,4,6

~07 tuần, giờ học từ: 9:00 – 11:30 giờ

Học Phí:  

3.500.000 vnd và Sách 200.000 vnd

Số lượng học viên:

15 người/lớp

 

Thời hạn thu học phí:
Từ  01.07.2020 đến trước ngày khai giảng

   

4. Trình độ:

B1.1 - Dự kiến  (tối 2,4,6 )

Giáo trình:

Tangram Aktuell

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  01.07.2020 – 26.09.2020- 03 buổi/tuần Thứ 2,4,6

~7 tuần, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

Học Phí: 

 4.000.000  vnd và Sách 150.000 vnd

Số lượng học viên:  Đủ 10 học viên sẽ khai giảng

 

Thời hạn thu học phí:
Từ  01.07.2020 đến trước ngày khai giảng
 
 
5.Trình độ:  A2.2 - tối 2,4,6
Giáo trình: Schritte international neu
Số tiết học: 90 tiết/ khóa (10 tiết ôn tập và thi )
Thời gian học:  Từ 17.07 - 10.09.2020 - 3 buổi/tuần 
~ 07 Tuần   Tối từ 18h00 - 20h30
Số lượng học viên:  max.15 người/ lớp
  Thời hạn thu học phí:
Từ  01.07.2020 đến trước ngày khai giảng
   
6.Trình độ:  A2.1 - tối 2,4,6
Giáo trình: Schritte international neu
Số tiết học: 90 tiết/ khóa (10 tiết ôn tập và thi )
Thời gian học:  Từ 20.07 - 13.09.2020 - 3 buổi/tuần 
~ 07 Tuần   Tối từ 18h00 - 20h30
Số lượng học viên: max.15 người/ lớp
   Thời hạn thu học phí:
Từ  01.07.2020 đến trước ngày khai giảng
Lịch định dạng file ảnh (JPEG):