LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 07.2019

   LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC
từ 01.07.2019 – 10.10.2019 và liên tục tiếp theo

1. Trình độ

A1.1 (tối) – khai giảng liên tục

Giáo trình:

Tangram aktuell 1 – Lektion 1 - 4

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiêt ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  01.07.2019 – 26.08.2019 - 03 buổi/tuần  Thứ 2,4,6  

7 tuần, giờ học: 18:00 – 20:30 giờ

 

Học Phí: 3.500.000 vnd  Sách 150.000 vnd

Số lượng học viên:

Max.15 người/lớp

 

Thời hạn thu Học Phí: Từ  21.06.2019

2. Trình độ:

A1.1 (tối 3,5)  

Giáo trình:

Tangram aktuell 1 – Lektion 1 - 4

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  16.07.2019 – 10.10.2019- 02 buổi/tuần Thứ 3,5

11 tuần, giờ học từ: 18h:00 – 20:30 giờ

 

Học Phí:  3.500.000 vnd  Sách 150.000 vnd

Số lượng học viên:

Max.15 người/lớp

 

Thời hạn thu Học Phí: Từ  21.06.2019

3. Trình độ:                

A1.2 (tối)

Giáo trình:

Tangram aktuell 1 – Lektion 5 – 8

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  26.07.2019 – 19.09.2019- 03 buổi/tuần Thứ 2,4,6

10 tuần, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

Học Phí:  

3.500.000 vnd và Sách 150.000 vnd

Số lượng học viên:

15 người/lớp

 

Thời hạn thu Học Phí: Từ  21.06.2019

4. Trình độ:

A2.1 (tối)

Giáo trình:

Tangram aktuell 2 – Lektion 1- 4

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  26.07.2019 – 19.09.2019- 03 buổi/tuần Thứ 2,4,6

7 tuần, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

 

Học Phí:  3.800.000  vnd và Sách 150.000 vnd
Thời hạn thu Học Phí: Từ  21.06.2019
 

5. Trình độ:

A2.2 (A2.1 chuyển lên )

Giáo trình:

Tangram aktuell 2 – Lektion 5 – 8

Số tiết học:

90 tiết/1 khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  03.07.2019 – 26.08.2019- 03 buổi/tuần Thứ 2,4,6

7 tuần, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

 

Học Phí: 3.800.000 vnd/ 1 Khoá  và Sách 150.000 vnd

Số lượng học viên:

Ít nhất 10 người/lớp - Nếu đủ học viên mới khai giảng
Thời hạn thu Học Phí: Từ  21.06.2019

6. Trình độ:

    B1.1 (A2.2 chuyển lên )   

Giáo trình:

    Tangram aktuell 3 – Lektion 1 – 4

Số tiết học:

    90 tiết/1 khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:  

    Từ  12.07.2019 – 08.09.2019- 03 buổi/tuần Thứ 2,4,6

     7 tuần, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

 

     Học Phí: 4.000.000 vnd/ 1 Khoá  và Sách 150.000 vnd

Số lượng học viên:

     Ít nhất 10 người/lớp - Nếu đủ học viên mới khai giảng
     Thời hạn thu Học Phí: Từ  21.06.2019


Lịch định dạng file ảnh (JPEG):
link: https://www.facebook.com/trungtamvietduc/photos/a.677654545623433/2190270947695111/?type=3&theater
_____________________
Mọi chi tiết về các khoá học xin vui lòng liên hệ:
Phòng 204 - Tòa nhà Trung tâm Việt-Đức
Email: VDZ@hust.edu.vn 
Tel.: 04. 38682179- số máy lẻ 101