LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 06.2020 - VDZ

 
 

1. Trình độ

A1.1 ( tối 2,4,6 ) – khai giảng liên tục

Giáo trình:

Schritte international neu

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiêt ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  19.06.2020 – 11.08.2020 - 03 buổi/tuần  Thứ 2,4,6  

7 tuần, giờ học: 18:00 – 20:30 giờ

Học Phí:

 3.500.000 vnd  Sách 200.000 vnd

Số lượng học viên:

Max.15 người/lớp

 

Thời hạn thu học phí:
Từ  03.06.2020 đến trước ngày khai giảng

 

 
2. Trình độ A1.2 ( tối 3,5 )
Giáo trình: Schritte international neu
Số tiết học: 90 tiết/khoá (10 tiêt ôn tập và thi)
Thời gian học:

Từ  18.06.2020 – 11.09.2020 - 02 buổi/tuần  Thứ 3,5 

11 tuần, giờ học: 18:00 – 20:30 giờ

Học Phí: 3.500.000 vnd  Sách 200.000 vnd
Số lượng học viên: Max.15 người/lớp
  Thời hạn thu học phí :
Từ  03.06.2020 đến trước ngày khai giảng
   

3. Trình độ:

A1.1  ( tối 3,5 )

Giáo trình:

Schritte international neu

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  16.06.2020 – 09.09.2020- 02 buổi/tuần Thứ 3,5

~11 tuần, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

Học Phí:  

3.500.000 vnd và Sách 200.000 vnd

Số lượng học viên:

15 người/lớp

 

Thời hạn thu học phí:
Từ  03.06.2020 đến trước ngày khai giảng

   

4. Trình độ:

B1.1 - Dự kiến  (tối 2,4,6 )

Giáo trình:

Tangram Aktuell

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  26.06.2020 – 19.08.2020- 03 buổi/tuần Thứ 2,4,6

~7 tuần, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

Học Phí: 

 4.000.000  vnd và Sách 150.000 vnd

Số lượng học viên:  Đủ 10 học viên sẽ khai giảng

 

Thời hạn thu học phí:
Từ  03.06.2020 đến trước ngày khai giảng


Lịch định dạng file ảnh (JPEG):

Mọi chi tiết về các khoá học xin vui lòng liên hệ:
Phòng 204 - Tòa nhà Trung tâm Việt-Đức
Email: VDZ@hust.edu.vn 
Tel.: 04. 38682179- số máy lẻ 101<