Lịch Khai Giảng Các Khóa Học Tiếng Đức Tháng 06.2019 Trung Tâm Việt Đức ĐHBKHN

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC
từ 08.06.2019 – 28.06.2019 và liên tục tiếp theo

1. Trình độ

A1.1 (tối) – khai giảng liên tục

Giáo trình:

Tangram aktuell 1 – Lektion 1 - 4

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiêt ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  14.06.2018 – 06.08.2019 - 03 buổi/tuần  Thứ 2,4,6  

7 tuần, giờ học: 18:00 – 20:30 giờ

 

Học Phí: 3.500.000 vnd Sách 150.000 vnd

Số lượng học viên:

Max.15 người/lớp

 

Thời hạn thu Học Phí: Từ  01.06.2019

2. Trình độ:

A1.1 (sáng)  

Giáo trình:

Tangram aktuell 1 – Lektion 1 - 4

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  24.06.2019 – 15.08.2019- 03 buổi/tuần Thứ 2,4,6

7 tuần, giờ học từ: 8:30 – 11:00 giờ

 

Học Phí:  3.500.000 vnd Sách 150.000 vnd

Số lượng học viên:

Max.15 người/lớp

 

Thời hạn thu Học Phí: Từ  01.06.2019

3. Trình độ:                

A1.1 (tối)

Giáo trình:

Tangram aktuell 1 – Lektion 1 – 4

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  28.06.2019 – 15.09.2019- 02 buổi/tuần Thứ 3,5

10 tuần, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

Học Phí:  

3.500.000 vndSách 150.000 vnd

Số lượng học viên:

15 người/lớp

 

Thời hạn thu Học Phí: Từ  01.06.2019

4. Trình độ:

A2.2 (tối)

Giáo trình:

Tangram aktuell 2 – Lektion 5 - 8

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  21.06.2019 – 14.08.2019- 03 buổi/tuần Thứ 2,4,6

7 tuần, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

 

Học Phí:  3.800.000  vndSách 150.000 vnd
Thời hạn thu Học Phí: Từ  01.06.2019
 

5. Trình độ:

B1.1 (A2.2 chuyển lên )

Giáo trình:

Tangram aktuell 3 – Lektion 1 – 4

Số tiết học:

90 tiết/1 khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  14.06.2019 – 06.08.2019- 03 buổi/tuần Thứ 2,4,6

7 tuần, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

 

Học Phí: 4.000.000 vnd/ 1 Khoá  và Sách 150.000 vnd

Số lượng học viên:

Ít nhất 10 người/lớp - Nếu đủ học viên mới khai giảng
Thời hạn thu Học Phí: Từ  01.06.2019

_______________________________________________________________________
Mọi chi tiết về các khoá học xin vui lòng liên hệ:
Phòng 204 - Tòa nhà Trung tâm Việt-Đức
Email: VDZ@hust.edu.vn 
Tel.: 04. 38682179- số máy lẻ 101