LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 05.2020 - VDZ

  LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC

TỪ 04.05.2020 – 30.09.2020 VÀ LIÊN TỤC TIẾP THEO

1. Trình độ:

A1.1 (tối) – khai giảng liên tục

Giáo trình:

Schritte international Neu

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiêt ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  25.05.2020 – 18.07.2020 - 03 buổi/tuần  Thứ 2,4,6  

7 tuần, giờ học: 18:00 – 20:30 giờ

 

Học Phí: 3.500.000 vnd  Sách 200.000 vnd

Số lượng học viên:

Max.15 người/lớp

 

Thời hạn thu Học Phí: Từ  04.05.2020

2. Trình độ:

A1.2 (tối 2,4,6)  

Giáo trình:

Schritte international Neu

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  18.05.2020 – 12.07.2020 - 03 buổi/tuần Thứ 2,4,6

~7 tuần, giờ học từ: 18h:00 – 20:30 giờ

 

Học Phí:  3.500.000 vnd  Sách 200.000 vnd

Số lượng học viên:

Max.15 người/lớp

 

Thời hạn thu Học Phí: Từ  04.05.2020

3. Trình độ: 

A2.1  ( tối 2,4,6 )

Giáo trình:

Schritte international Neu

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  20.05.2020 – 15.07.2020- 03 buổi/tuần Thứ 2,4,6

~7 tuần, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

Học Phí:  

3.800.000 vnd và Sách 200.000 vnd

Số lượng học viên:

Max.15 người/lớp

 

Thời hạn thu Học Phí: Từ  08.01.2020

4. Trình độ:

A2.2 (tối 2,4,6 )

Giáo trình:

Tangram aktuell

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  11.05.2020 – 5.07.2020- 03 buổi/tuần Thứ 2,4,6

~7 tuần, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

Số lượng học viên: Max.15 người/lớp
 

Học Phí:  3.800.000  vnd và Sách 150.000 vnd

Thời hạn thu Học Phí: Từ  04.05.2020

5. Trình độ:

A1.1 ( Tối 3,5 )

Giáo trình:

Schritte international Neu

Số tiết học:

90 tiết/1 khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  19.05.2020 – 12.08.2020- 02 buổi/tuần Thứ 3,5

~11 tuần, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

 

Học Phí: 3.500.000 vnd/ 1 Khoá  và Sách 200.000 vnd
Thời hạn thu Học Phí: Từ  04.05.2020

Số lượng học viên:


Max.15 người/lớp
Thời hạn thu Học Phí: Từ  04.05.2020

6. Trình độ: B1.1 ( Tối 2,4,6 )
Giáo trình:  Tangram aktuell
Số tiết học: 90 tiết/1 khoá (10 tiết ôn tập và thi)
Thời gian học:

Từ  22.05.2020 – 15.08.2020- 03 buổi/tuần Thứ 2,4,6

~7 tuần, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

  Học Phí: 4.000.000 vnd/ 1 Khoá  và Sách 150.000 vnd
Thời hạn thu Học Phí: Từ  04.05.2020
 Lịch định dạng file ảnh (JPEG):

Mọi chi tiết về các khoá học xin vui lòng liên hệ:
Phòng 204 - Tòa nhà Trung tâm Việt-Đức
Email: VDZ@hust.edu.vn 
Tel.: 04. 38682179- số máy lẻ 101