LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC THÁNG 02.2020 - VDZ

   LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC

TỪ 01.02.2020 – 30.05.2020 VÀ LIÊN TỤC TIẾP THEO

1. Trình độ

A1.1 (tối) – khai giảng liên tục

Giáo trình:

Schritte international neu

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiêt ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  17.02.2020 – 10.04.2020 - 03 buổi/tuần  Thứ 2,4,6  

7 tuần, giờ học: 18:00 – 20:30 giờ

 

Học Phí: 3.500.000 vnd  Sách 200.000 vnd

Số lượng học viên:

Max.15 người/lớp

 

Thời hạn thu Học Phí: Từ  08.01.2020

2. Trình độ:

A1.2 (tối 2,4,6)  

Giáo trình:

Schritte international neu

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  19.02.2020 – 12.04.2020 - 03 buổi/tuần Thứ 2,4,6

~7 tuần, giờ học từ: 18h:00 – 20:30 giờ

 

Học Phí:  3.500.000 vnd  Sách 200.000 vnd

Số lượng học viên:

Max.15 người/lớp

 

Thời hạn thu Học Phí: Từ  08.01.2020

3. Trình độ:                

A2.1  ( tối 2,4,6 )

Giáo trình:

Schritte international neu

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  24.02.2020 – 17.04.2020- 03 buổi/tuần Thứ 2,4,6

~7 tuần, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

Học Phí:  

3.800.000 vnd và Sách 200.000 vnd

Số lượng học viên:

15 người/lớp

 

Thời hạn thu Học Phí: Từ  08.01.2020

4. Trình độ:

A2.2 (tối 2,4,6 )

Giáo trình:

Schritte international neu

Số tiết học:

90 tiết/khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  24.02.2020 – 17.04.2020- 03 buổi/tuần Thứ 2,4,6

~7 tuần, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

 

Học Phí:  3.800.000  vnd và Sách 200.000 vnd
Thời hạn thu Học Phí: Từ  08.01.2020
 

5. Trình độ:

A2.1 ( Tối 3,5 )

Giáo trình:

Schritte international neu

Số tiết học:

90 tiết/1 khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:

Từ  25.02.2020 – 20.05.2020- 02 buổi/tuần Thứ 3,5

~11 tuần, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

 

Học Phí: 3.800.000 vnd/ 1 Khoá  và Sách 200.000 vnd

Số lượng học viên:

Ít nhất 10 người/lớp - Nếu đủ học viên mới khai giảng
Thời hạn thu Học Phí: Từ  08.01.2020

6. Trình độ:

    B1.1 (A2.2 chuyển lên )   

Giáo trình:

    Tangram aktuell 3 – Lektion 1 – 4

Số tiết học:

    90 tiết/1 khoá (10 tiết ôn tập và thi)

Thời gian học:  

    Từ  21.02.2020 – 15.04.2020- 03 buổi/tuần Thứ 2,4,6

     ~7 tuần, giờ học từ: 18:00 – 20:30 giờ

 

     Học Phí: 4.000.000 vnd/ 1 Khoá  và Sách 150.000 vnd

Số lượng học viên:

     Ít nhất 10 người/lớp - Nếu đủ học viên mới khai giảng
     Thời hạn thu Học Phí: Từ  08.01.2020


Lịch định dạng file ảnh (JPEG):
link:https://bit.ly/2QUNZwb
Mọi chi tiết về các khoá học xin vui lòng liên hệ:
Phòng 204 - Tòa nhà Trung tâm Việt-Đức
Email: VDZ@hust.edu.vn 
Tel.: 04. 38682179- số máy lẻ 101